Oldalak

2012. január 24., kedd

FONTOS!! MINDENKI OLVASSA EL!! Hogyan tette tönkre életünket a Kormány..


GYEREKEK FONTOS! MINDENKINEK SZÓL!! OSSZÁTOK MEG Facebookon, Blogon, Anyámkínján!!

Ajánlom MINDENKI figyelmébe, aki KÖZÉPISKOLÁBA vagy ÁLTALÁNOS FELSŐ TAGOZATÁBA JÁR!

Azt már tudjuk, hogy igencsak megnyírbálták és átalakították a felsőoktatási keretszámokat, de hogy az állam milyen feltételekhez köti a teljes vagy részleges állami finanszírozást, az a Felsőoktatási felvételi tájékoztató kiegészítéseként megjelent tájékoztatójából derül ki:

"A hallgatói szerződést a hallgató és az állam nevében eljáró Oktatási Hivatal köti meg. A hallgatói szerződés határozatlan időre jön létre, melyben az állam vállalja a hallgató képzésének megfelelő arányú finanszírozását, a hallgató pedig vállalja a hallgatói szerződésekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségei teljesítését.

  1. Az állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal támogatott hallgató főbb kötelezettségei: 
  2. meghatározott időn, de legfeljebb a képzési idő másfélszeresén belül megszerezni az oklevelet,
  3. az oklevél megszerzését követő húsz éven belül az általa állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal folytatott tanulmányok ideje kétszeresének megfelelő időtartamban magyar joghatóság alatt álló munkáltatónál társadalombiztosítási jogviszonyt eredményező munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt létesíteni, fenntartani vagy magyar joghatóság alatt vállalkozási tevékenységet folytatni (a továbbiakban: hazai munkaviszony), vagy
  4. átalányként megfizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított állami ösztöndíj vagy állami részösztöndíj 50%-ának megfelelő összeget a Magyar Államnak, ha az első pontban meghatározott határidőn belül nem szerzi meg a magyar állami ösztöndíjjal vagy állami részösztöndíjjal támogatott képzésben az oklevelet, vagy
  5.  visszafizetni a hallgató adott képzésére tekintettel a Magyar Állam által folyósított állami ösztöndíjnak vagy állami részösztöndíjnak a visszatérítés esedékessé válásának naptári félévét megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamatot három százalékponttal meghaladó kamattal megnövelt összegét a Magyar Államnak, ha az oklevél megszerzését követően nem létesít, nem tart fenn a második pont szerint hazai munkaviszonyt.
A hitéleti képzésben részt vevő állami ösztöndíjas vagy állami részösztöndíjas hallgatót a második és a negyedik pontban foglaltak nem érintik. "

Magyarul: Az állam csak akkor fizeti az egyetemi/főiskolai tanulmányainkat, ha (pl:) 5 évnyi tanulmány után 10 éven belül szerzel MAGYARORSZÁGON Munkát. Amennyiben ez nem sikerül, VAGY Kimész Külföldre dolgozni, akkor Vissza kell fizetned a támogatást Kamatostul!
Vagyis az állami támogatásodért a SZABADSÁGODDAL FIZETSZ!!

Mit tehetsz?
1. Kifizeted az Államilag NEM támogatott egyetemet, ami több millió forintba is kerülhet neked, de természetesen ezt a Fidesz egyéb dolgokkal szintén ellehetetleníti
vagy
2. Kimész Külföldre tanulni, amihez Jó tanulmány és Magasfokú Nyelvvizsga szükséges.

Szóval bele kell húzni ha teljes életet akarsz élni!!


OSSZÁTOK MEG EZT MINDENKIVEL, hogy Tudjanak Róla!